Водич за кориснике

ЧЛАНАРИНA
У БИБЛИОТЕЦИ „ВУК КАРАЏИЋ“ КОВИН


clanarina22

ЧЛАНАРИНA
У БИБЛИОТЕЦИ „ВУК КАРАЏИЋ“ КОВИН


 

БИБЛИОТЕКА „ ВУК КАРАЏИЋ“ КОВИН
Број: 108/2022
Дана: 19.04.2022.године
Ул.Цара Лазара бр.100
Тел/факс:013-744-901
Директор:013-744-902
biblioteka.kovin@gmail.com
К О В И Н

На основу члана 36. тачке 2. Статута Библиотеке „Вук караџић“ Ковин („Сл.лист општина Ковин“ бр. 10/17 и 11/21)  и Одлуке о оснивању Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин ( „Сл.лист општина Панчево, Ковин и Опово“, бр.2/95, „Сл.лист општине Смедерево и Ковин“, бр.9/2003 и  „Сл.лист општина Ковин“ бр. 3/2007, 3/2011 и 3/2014)  Управни одбор Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин, на седници одржаној  19.04.2022.године донео је

О Д Л У К У
О УКИДАЊУ НАПЛАТЕ ЧЛАНАРИНЕ  ЗА 2022. ГОДИНУ
У БИБЛИОТЕЦИ „ВУК КАРАЏИЋ“ КОВИН

Законом о фискализацији („Сл гласник РС“,бр.153/2020 и 96/2021) уведена је обавеза употребе фискалних каса приликом наплате чланарина за упис у библиотеку од 01.05.2022.год. С обзиром да Библиотека „Вук Караџић“ Ковин, поред матичне библиотеке, има и 7 огранака, увођење фискалних каса представљало би велико финансијско оптерећење и анулирало би приходе од наплате чланарине.

На основу горе наведеног, Управни одбор Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин  донео је одлуку да се укине наплата чланарине до краја 2022.године  Чланарина од 19.04.2022. до 31.12.2022.године биће бесплатна за све кориснике библиотеке.


Председник
Управног одбора
Младен Сулимановић

Апликацијa mCOBISS


mCOBISS aпликација вам пружа могућност да позајмите грађу чак из своје собе.

android srios enhuawei


Видео упутства за употребу апликације

https://youtube.com/playlist?list=PLeBQsIfZEzUOvJA63wrqoKMWhIddEkCgz

copisuputstvo