Запослени

Ивана Јованов - директор

Маја Анчуљ - дипл. библиотекар

Весељка Јовановић - дипл. библиотекар

Лариса Микић - дипл. библиотекар

Јелена Стојановић - дипл. библиотекар

Никола Стојковић - стручни сарадник - економиста

Сава Радованов - дипл. библиотекар - информатичар

Милица Живковић - виши књижничар

Слађана Јованов - књижничар

Биљана Илић - књижничар

Сузана Буха - књижничар

Александар Трновановић - oрганизатор материјално-финансијских и општих послов