Књиге на поклон из Народне библиотеке Србије

Народна библиотека Србије поклонила је 42 књиге Библиотеци „Вук Караџић“ Ковин. Одељење селективне набавке Народне библиотеке издвојило је богат каталог понуде за фондове библиотека, а овим несебичним гестом Библиотека „Вук Караџић“ Ковин обогаћена је разноврсним насловима.  

Овим путем се захваљујемо Народној библиотеци Србије на учињеном поклону.  

pokknjbibap