Радионица „Млади под контролом...Дигитална деменција! Шта чинити?“ сутра у Библиотеци „Вук Караџић“ Ковин

Nedeljko Jović

Психолог Недељко Јовић одржаће промоцију књиге и интерактивну радионицу под називом „Млади под контролом...Дигитална деменција! Шта чинити?“овог уторка од 11.30ч  у Библиотеци „Вук Караџић“ Ковин. Теме промоције су: Дигитал нативес, мултитаскинг, самоконтрола, стрес је недостатак самоконтроле; несаница, депресија, зависност и телесне последице. У другом делу се приступа интерактивној радионици као предуслову инплементације бихејвиоралног уговора као аутентичне мотивације  под називом ,,Шта чинити’’.

Ера дигиталне револуције и предности глобалне повезаности омогућава лаку доступност информацијама, решава проблем физичке удаљености и потенцијално своди цео свет на ,,глобално село“. Упркос свим могућим бенефитима које доноси технолошки развој, дела планета несвесно (или свесно?) занемарује евидентне опасности које са собом носи ,,експлозија дигиталних технологија“ и процес дигитализације. Непромишљено остављање података на различитим сајтовима представља огроман маневарски простор за манипулацију људима, уз потенцијалну могућност суптилног контролисања, али и других видова злупотребе, што аутор детаљно елаборише у овом приручнику, критички се фокусирајући на негативне аспекте дигиталне ере. Термин дигитална деменција метафорички илуструје промене у личности до којих доводи некритичко коришћење компјутера и интернета, алудирајући на дисфункцију конгнитивног процеса и занемаривања логичког мишљења, посебно код младих.  Добровољно препуштање контроле информатичко технолошким механизмима и одрицање од самоодређења дугорочно производи стрес, који уз поремећај памћења, пажње и концентрације као и  емоционалне и опште отупљености производе дигиталну деменцију.

ШТА ЧИНИТИ? Успостављање самоконтроле код младих, а то се постиже уз помоћ правила и ограничења, то јест функционалних образаца понашања, а одговорност се преузима кроз бихејвиорални уговор.