Одржано предавање и радиониоца о дигиталној деменцији

У Библиотеци „Вук Караџић“ Ковин јуче  је реализовано предавање и радионица о дигиталној деменцији за ученике основних школа и представнике ђачког парламента.

Психолог Недељко В. Јовић представио је приручник „Млади под контролом...Дигитална деменција! Шта чинити?“. По завршетку промоције, одржана је интерактивна радионица са ученицама ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин и проф.српског језика и књижевности Машом Вулетић. Јовић је младима указао на последице прекомерне употребе дигиталних технологија које оштећују мозак, изазивају привремени губитак памћења, смањују пажњу, концентрацију, али и изазивају несаницу. Термин дигитална деменција метафорички илуструје промене у личности до којих доводи некритичко коришћење компјутера и интернета, алудирајући на дисфункцију конгнитивног процеса и занемаривања логичког мишљења, посебно код младих. Било је речи о самоконтроли, а закључак је да људи који често истовремено користе више медија, показују проблеме са контролом властитих мисли. Према његовим речима успостављање самоконтроле код младих се постиже уз помоћ правила и ограничења, то јест функционалних образаца понашања, а одговорност се преузима кроз бихејвиорални уговор.

Недељко В. Јовић је дипл.психолог је Београда који се од 1996.год.бави научним и стручним радом из области превенције болести зависности са посебним аспектом на психо-социјалну проблематику зависника и његове породице. Објављене књиге: „Водич за родитеље:Породица у вртлогу дроге“ и „Породица, како је сачувати-отац љубави и поверења“. Семинари и курсеви: „Породица у вртлогу дроге-водич за здравствене раднике“, „Ресоцијализација зависника код злоупотребе стероида“, „Значај породице у лечењу младих пацијената зависника-Шта чинити?“, „Превенција болести зависности у породици“.